วันนี้ทาง Dragons Move และ CompTIA Thailand ได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำหลักสูตร CompTIA กับท่านคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณะ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี และคงหาโอกาสสานต่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต — ที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

โปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะรอบนี้เท่านั้น IT Fundamentals เป็น Certified ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายตรงด้าน IT แต่ต้องการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT และสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตามมาตรฐานสากล สนใจติดต่อด่วน ราคานี้รวม Voucher ค่าสอบ Certified แล้ว
อบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบ Pearson VUE บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด โทร.0-2980-0436 หรือโทร.086-301-0456 หรือ Inbox มาได้เลย  https://www.facebook.com/DragonsMoveCoLtd?ref=ts&fref=ts
 
Slider_1
Slider_2
Slider_3